Acordarea ajutorului pentru încălzire pentru sezonul rece 2021/2022

Primăria comunei Săndulești anunță demararea programului de distribuire și preluare a cererilor pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie.

Program preluări cereri pentru ajutorul de încălzire în perioada sezonului rece 2021-2022:

LUNI ȘI MIERCURI 08-16                   la sediu Primăriei din Săndulești

VINERI     08-13                   la sediu Primăriei din Săndulești

MARȚI ȘI  JOI           09-15                   la biroul din Copăceni

Aceste ajutoare se acordă în conformitare cu Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Unde se depun cererile?

La primăria pe raza căreia are locuința solicitantul:

 • Prin depunere personală;
 • Electronic, prin completarea și semnarea formularului PDF inteligent;
 • Transmis prin poștă.

Cum pot obține ajutorul pentru consumatorul vulnerabil/suplimentulpentru energie?

Prin completarea formularului de cerere- declarație pe propria răspundere, similar celui utilizat în anii anteriori.

Unde găsesc formularul de cerere-declarație pe propria răspundere?

 • La sediul primăriei localității pe raza căreia se află locuința;
 • pe pagina de Internet a primăriei localității pe raza căreia se află locuința;
 • pe paginile de Internet ale agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București: https://www.mmanpis.ro/despreanpis/ agentii-teritoriale/
 • pe pagina de internet a Ministerului Muncii si Protecției Sociale: https://mmuncii.ro

Cum completez formularul?

În formular se vor menționa corect următoarele informații:

 • toți membrii familiei;
 • toate veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară lunii depunerii cererii;
 • toate bunurile mobile și imobile aflate
 • în proprietate, închiriere, concesiune, comodat, numărul de camere ale locuinței sistemul de încălzire utilizat;
 • toate datele referitoare la terenuri, animale și păsări din gospodărie.

Mai multe detalii gasiti in documentele atasate:

 1. CERERE – DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
 2. PLIANT AJUTOR INCALZIRE

Alte articole

ALTE BENEFICII SOCIALE

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CARDURILOR-LEGITIMAŢIE PENTRU LOCURILE GRATUITE DE PARCARE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP Eliberarea acestor carduri-legitimaţie se face în baza prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi

AJUTOR SOCIAL

Acordarea ajutorului social, familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români, străini sau apatrizi, care au domiciliul sau reşedinţa pe raza Comunei Sandulesti precum şi celor fără