Acordarea ajutorului pentru încălzire pentru sezonul rece 2021/2022

Primăria comunei Săndulești anunță demararea programului de distribuire și preluare a cererilor pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie.

Program preluări cereri pentru ajutorul de încălzire în perioada sezonului rece 2021-2022:

LUNI ȘI MIERCURI 08-16                   la sediu Primăriei din Săndulești

VINERI     08-13                   la sediu Primăriei din Săndulești

MARȚI ȘI  JOI           09-15                   la biroul din Copăceni

Aceste ajutoare se acordă în conformitare cu Legea nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Unde se depun cererile?

La primăria pe raza căreia are locuința solicitantul:

 • Prin depunere personală;
 • Electronic, prin completarea și semnarea formularului PDF inteligent;
 • Transmis prin poștă.

Cum pot obține ajutorul pentru consumatorul vulnerabil/suplimentulpentru energie?

Prin completarea formularului de cerere- declarație pe propria răspundere, similar celui utilizat în anii anteriori.

Unde găsesc formularul de cerere-declarație pe propria răspundere?

 • La sediul primăriei localității pe raza căreia se află locuința;
 • pe pagina de Internet a primăriei localității pe raza căreia se află locuința;
 • pe paginile de Internet ale agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială, respectiv a municipiului București: https://www.mmanpis.ro/despreanpis/ agentii-teritoriale/
 • pe pagina de internet a Ministerului Muncii si Protecției Sociale: https://mmuncii.ro

Cum completez formularul?

În formular se vor menționa corect următoarele informații:

 • toți membrii familiei;
 • toate veniturile realizate de membrii familiei în luna anterioară lunii depunerii cererii;
 • toate bunurile mobile și imobile aflate
 • în proprietate, închiriere, concesiune, comodat, numărul de camere ale locuinței sistemul de încălzire utilizat;
 • toate datele referitoare la terenuri, animale și păsări din gospodărie.

Mai multe detalii gasiti in documentele atasate:

 1. CERERE – DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
 2. PLIANT AJUTOR INCALZIRE

Alte articole

ALTE BENEFICII SOCIALE

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CARDURILOR-LEGITIMAŢIE PENTRU LOCURILE GRATUITE DE PARCARE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP Eliberarea acestor carduri-legitimaţie se face în baza prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi