Informare cetateni demarare investigatii de teren – realizare Nod rutier Săndulești

Stimati Domni,

EXPLAN SRL în calitate de Proiectant in cadrul contractului pentru Elaborarea Studiului de Prefezabilitate si a Studiului de Fezabilitate privind Realizarea de noi noduri rutiere pe Autosträzi, – Nod rutier Sändulesti (A3 zona km 17+000 a sectiunii 2B Campia Turzi- Gilau) va informam in numele Beneficiarului CNAIR SA asupra demarării investigatiilor de teren, in vederea realizării documentatiei Studiu de Fezabilitate pentru Nodul rutier Sandulesti.

Prin prezenta vă solicităm în numele CNAIR SA, în calitate de Beneficiar să afisati la sediul si pe site-ul web al institutiei anuntul si plansele anexate, prin care înstiintati proprietarii si deținatorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe culoarul de studiu, asupra demarării investigatiilor de teren: masuratori topografice, studii geotehnice, studii arheologice, identificare si curatare teren de munitii neexplodate, rapoarte evaluare în vederea permiterii accesului pe proprietate.

Precizăm că pentru realizarea acestor studii de teren, conform Legii 255/2010 cu modificarile si completarile ulterioare privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, proprietarii sunt obligati să permită accesul pentru realizarea investigatilor de teren necesare pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate,

In cazul in care proprietarii refuza permiterea accesului, in baza Articolului 17 a Legii 255/2010, va rugam sa sprijiniti echipa noastra din teren, prin desemnarea unor persoane din structurile administratiei publice locale si fortele de ordine publica care vor însoti si sustine echipele pâna la încheierea activitatilor specifice pentru investigatile de teren necesare.

Parafrazam mai jos articolele de lege mentionate:

Articolul 16

(1) Detinatorii cu orice titlu al imobilelor situate pe coridorul de expropriere, atectate de elaborarea documentatiei de urbanism, studiului de fezabilitate – varianta finală sau a documentatiilor topo-cadastrale, după caz, după o prealabila si obligatorie instiintare efectuată de catre expropriator, sunt obligati să permită accesul pentru efectuarea masuratorilor topografice, a studiilor geotehnice si a oricaror operatiuni necesare studiului de fezabilitate, precum si a studiilor de teren arheologice.

(2) Aceste dispozitii se aplică si pentru efectuarea masuratorilor topografice necesare întocmirii planurilor, precum si pentru intocmirea rapoartelor de evaluare sau pentru orice alte activităti necesare, prevăzute de prezenta lege.”

Articolul17

Autoritătile administratiei publice locale si forțele de ordine publică sunt obligate sa isi dea concursul pentru ducerea la indeplinire a prevederilor art. 16.”

Alte articole