Publicatie pentru Aviz de mediu

„S.C. ARHIMAR SERV S.R.L. pentru S.C.LASSELBERGER S.A, titular al proiectului Construire ansamblu industrial de productie, depozitare si spatii administrative- anuntă publicul interesat asupra luării de către APM Cluj a deciziei etapei de încadrare fară evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Construire ansamblu industrial de productie, depozitare si spatii administrative, propus a fi amplasat in comuna Sandulesti, sat Săndulesti, strada adiacent drumului Judetean DJ107L, judetul Cluj.
Proiectul deciziei etapei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj din Calea Dorobantilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410 722, fax 0264 410 716, -e mail: office@apmcj.anpm.ro, in zilele de luni-joi între orele 9:00-14:00 si vineri între orele 9:00- 12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: maria.dobos@apmcj.anpm.ro.
Publicul interesat poate inainta comentarii /observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicârii anuntului pe pagina de internet a APM Cluj.”

Alte articole