ALOCAŢIA DE STAT

Alocația de stat se plătește, prin intermediul Agenției de Plăți și Inspecție Socială a județului Cluj, unuia dintre părinți, tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredințat copilul în vederea adopției, în condițiile legii.

Beneficiază de alocația de stat copiii cu vârsta cuprinsă între:

 • 0-2 ani (cu un cuantum de 300 lei/lună);
 • 2-18 ani (cu un cuantum de 150 lei/lună).

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE ALOCAȚIE DE STAT:

 • Cerere tip – completată și semnată obligatoriu de ambii părinți!
 • Cartea de identitate a ambilor părinți – copie
 • Certificat de naștere copil – copie
 • Certificat de căsătorie, –copie
 • Livret de familie actualizat –copie (inclusiv pag.1)
 • Declaraţie tip, dacă părinţii nu sunt căsătoriţi
 • Extras de cont bancar, original, semnat și ștampilat (pentru virarea banilor în cont) – pe numele titularului cererii;
 • Dosar plic;
 • Sentință judecătorească (divorț, plasament, adopție) – copie, dacă este cazul

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ALOCAȚIA DE STAT PENTRU COPII REPATRIAȚI SAU CEI NĂSCUȚI ÎN STRĂINĂTATE 

 • Cerere tip +Anexă– completată şi semnată obligatoriu de ambii părinţi!
 • Cartea de identitate a ambilor părinți – copie
 • Certificat de naștere copil – copie
 • Certificat de căsătorie, – copie
 • Livret de familie românesc actualizat – copie (inclusiv pag.1)
 • ACTE DE REZIDENȚĂ ale părinților și copiilor (copie) – dacă dețin;
 • RESPINGERE DIN STRĂINĂTATE, tradusă și legalizată – că au solicitat și nu primesc bani din străinătate pentru copil
 • DECLARAȚIE NOTARIALĂ – pentru cei fără acte de rezidență în original, din care să reiasă că nu au locuit cu forme legale în străinătate și nu au realizat venituri sau că au revenit în țară definitiv;
 • Extras de cont bancar, original, semnat și stampilat (pentru virarea banilor în cont) – pe numele titularului de cerere;
 • Adeverință școlară- dacă este cazul;

Dosar plic;

Alte articole