Anunt obtinere aviz de mediu

COMUNA SĂNDULEŞTI, in calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru „Elaborare documentaţie P.U.Z. pentru reglementare zona rezidenţială si funcţiuni complementare” in comuna Sănduleşti, sat Copăceni, nr. FN, CF nr.51746, jud.Cluj. Prima versiune a P.U.Z. poate fi consultată la sediul COMUNEI SĂNDULEŞTI, sat Sănduleşti nr.169, judeţul Cluj, in zilele de luni – vineri, între orele 8:00 – 16:00, din data 31.01.2020.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii si sugestii pană la data de 18.02.2020 la APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr.99, blocul 9B, cod 400609, tel.0264-410722, fax 0264-412914, e-mail office@apmcj.anpm.ro.

Alte articole