Anunt obtinere aviz de mediu

COMUNA SĂNDULEŞTI, in calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru „Elaborare documentaţie P.U.Z. pentru reglementare zona rezidenţială si funcţiuni complementare” in comuna Sănduleşti, sat Copăceni, nr. FN, CF nr.51746, jud.Cluj. Prima versiune a P.U.Z. poate fi consultată la sediul COMUNEI SĂNDULEŞTI, sat Sănduleşti nr.169, judeţul Cluj, in zilele de luni – vineri, între orele 8:00 – 16:00, din data 31.01.2020.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii si sugestii pană la data de 18.02.2020 la APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr.99, blocul 9B, cod 400609, tel.0264-410722, fax 0264-412914, e-mail office@apmcj.anpm.ro.

Alte articole

ALTE BENEFICII SOCIALE

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CARDURILOR-LEGITIMAŢIE PENTRU LOCURILE GRATUITE DE PARCARE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP Eliberarea acestor carduri-legitimaţie se face în baza prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi

AJUTOR SOCIAL

Acordarea ajutorului social, familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români, străini sau apatrizi, care au domiciliul sau reşedinţa pe raza Comunei Sandulesti precum şi celor fără