Anunt preluare documente in vederea obtinerii ajutorului pentru incalzirea locuintei

Începand cu data de 17.10.2022, PRIMĂRIA COMUNEI SĂNDULEȘTI preia documentele in vederea obtinerii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni, combustibili petrolieri si a suplimentului de energie conform prevederilor Legii nr.226/16.09.2021, privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

Program preluări cereri pentru ajutorul de încălzire și supliment

în perioada sezonului rece 2022-2023:

LUNI ȘI MIERCURI           08-16                   la sediu Primăriei din Săndulești

VINERI          08-13                   la sediu Primăriei din Săndulești

MARȚI ȘI  JOI                    09-15                   la biroul din Copăceni

Persoana de contact Blaga Anamaria

Tel rel: 0264 280 434

Ajutorul se acorda numai pentru un singur sistem de incalzire, pentru consumatorii de gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni si combustibili petrolieri ale caror venituri nete lunare/membru de familie sunt cuprinse intre 0 si 1386 lei, iar pentru persoana singura venitul net lunar sa fie cuprins intre 0 si 2053 lei. 

Ajutoarele pentru incalzirea locuintei se acorda pentru perioada 1 noiembrie 2022- 31 martie 2023.

Ajutorul pentru încălzire se acordă pe bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute. Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi procurate de solicitanți de la sediul Primăriei Săndulești cât și de la Biroul Primăriei din Copăceni sau de pe site comunasandulesti.ro

Acte necesare pentru obtinerea ajutorului de incalzire:

– Copii dupa actele de identitate ale persoanei singure, respective a membrilor familiei care locuiesc în fapt la adresa de domiciliu menționată pe cerere (cărți de identitate sau certificate de naștere pentru membrii familiei care au varsta până la 14 ani)

– Adeverinţa de salariat cu venitul net (si valoarea tichetelor de masa sau de vacanta), cupon de pensie, cupon somaj sau alte acte doveditoare ale veniturilor nete din luna anterioara depunerii cererii;

– Pentru persoanele care realizeaza venituri din A.F., P.F.A, S.R.L., este necesară o adeverință de venit eliberată de Administrația Finanțelor Publice Turda;

– Certificat fiscal de la biroul de Taxe si Impozite din cadrul Primăriei Săndulești sau de la  Biroul din Copceni

– copie dupa talonul autoturismului;

– după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei;

– ultima factura de gaz pentru cei care solicita ajutor de incalzire cu gaze naturale;

– ultima factura de energie electrica pentru toti solicitantii de ajutor de incalzire ;

Cererea și declarația pe propria răspundere însoțită de documentele mai sus menționate se depun la sediul Primăriei Săndulești  până la data de 20 noiembrie, pentru ca o persoană/familie să poată beneficia de ajutor de incalzire începând cu luna noiembrie 2022.

Familiile şi persoanele singure care au în proprietate cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista anexata, nu beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei.

DESCARCA DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE

Alte articole

ALTE BENEFICII SOCIALE

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CARDURILOR-LEGITIMAŢIE PENTRU LOCURILE GRATUITE DE PARCARE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP Eliberarea acestor carduri-legitimaţie se face în baza prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi