Anunț obţinere aviz de mediu pentru Amenajament pastoral 

COMUNA SĂNDULEŞTI în calitate de titular anunţă publicul interesat asupra declanşării etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru Amenajament pastoral al UAT SĂNDULEŞTI. Prima versiune a planului poate fi consultată la PRIMARIA COMUNEI SANDULESTI  în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-14:00, din data 08 iunie 2022. Publicul interesat poate transmite, înscris comentarii şi sugestii, pâna la data de 25 iunie 2022 la APM Cluj,Calea Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264- 410722, fax 0264-412914, e-mail office@apmcj.anpm.ro.

Alte articole