Obtinere aviz Amenajament Pastoral

Comuna Săndulești în calitate de titular anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform H.G. 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru Amenajamentul pastoral al U.A.T. Săndulești. Prima versiune a planului poate fi consultată la titular Comuna Săndulești în zilele de luni-vineri, între orele 9:00 – 14:00, din data de 11.12.2019.
Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii și sugestii, până la data de 2 ianuarie 2020 la APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99. bl. 9B, cod 400609, telefon 0264 – 410722, fax 0264-412914, e-mail: office@apmcluj.ro.

Alte articole

ALTE BENEFICII SOCIALE

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CARDURILOR-LEGITIMAŢIE PENTRU LOCURILE GRATUITE DE PARCARE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP Eliberarea acestor carduri-legitimaţie se face în baza prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi

AJUTOR SOCIAL

Acordarea ajutorului social, familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români, străini sau apatrizi, care au domiciliul sau reşedinţa pe raza Comunei Sandulesti precum şi celor fără