Obtinere aviz Amenajament Pastoral

Comuna Săndulești în calitate de titular anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform H.G. 1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru Amenajamentul pastoral al U.A.T. Săndulești. Prima versiune a planului poate fi consultată la titular Comuna Săndulești în zilele de luni-vineri, între orele 9:00 – 14:00, din data de 11.12.2019.
Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii și sugestii, până la data de 2 ianuarie 2020 la APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99. bl. 9B, cod 400609, telefon 0264 – 410722, fax 0264-412914, e-mail: office@apmcluj.ro.

Alte articole