PROGRAM PRELUĂRI CERERI SUBVENȚIE ÎNCĂLZIRE 2020 GAZ / LEMNE / ENERGIE ELECTRICĂ

DIN DATA DE 15.10.2020

COPĂCENI:  MARȚI și JOI 09-15 la biroul din Copăceni;

SĂNDULEȘTI:  LUNI, MIERCURI și VINERI 08-16 la Primăria din Săndulești.

ACTE NECESARE:

  • Documentele de stare civilă pentru toți membrii familiei care locuiesc în fapt la adresa de domiciliu menționată pe cerere (cărți de identitate sau certificate de naștere pentru membrii familiei care au vârsta până la 14 ani) în original și copie  Xerox
  • Factura E-ON GAZ 
  • Polița de asigurare a locuinței obligatorii (după caz) în original și copie  Xerox

Dovezi ale veniturilor nete realizate în luna anterioară depunerii cererii pentru toți membrii familiei peste 16 ani

  • Adeverința  eliberată de angajator cu veniturile nete realizate pe luna anterioară depunerii cererii (bonuri de masă, bonuri cadou, prime, etc.)
  • copie dupa talonul autoturismului; 
  • Adeverinţă de la Administraţia Finanţelor Publice, în cazul în care un membru al familiei nu este încadrat în muncă şi nu realizează venituri sau declarație de proprie răspundere că nu realizeaza venituri impozabile.
  • CUPON DE PENSIE, EXTRAS DE CONT (pentru veniturile care sunt virate în cont bancar), Decizie, Hotărâri Judecătorești (după caz)
  • VENITURI: Pensii, pensii de stat, pensii agricultor, venituri acordate de APIA, pensii militare, indemnizații, indemnizații și stimulent pentru creșterea copilului, sprijin lunar,  indemnizație lunară pentru persoanele cu handicap, venituri obținute din străinătate, Burse pentru elevi sau studenți (excepție: bursele de studiu, bursele sociale și Sprijinul financiar prevazut de H.G. nr. 1488/2004 “Bani de Liceu”), depozit bancar, rentă viageră Agricolă, alte venituri (inclusiv din arendă) în original și copie  Xerox

Primăria Comunei Săndulești telefon: 0264-280434

Persoană de contact: Blaga Anamaria

Tel rel: 0766 344 119

Alte articole