Proiectul de HCL pentru aprobarea Planului Urbanistic General al Comunei

REFERAT DE APROBARE al proiectului de hotărâre privind aprobarea Plan Urbanistic General al Comunei Săndulești cu a Regulamentului local de urbanism aferent.

 

Descarca documente:

 

Extras Temei Legal

 

HCL Aprobare PUG Sandulesti rev. 1

Alte articole