Studiu de oportunitate Managementul Integrat al Deseurilor

A fost publicat  Studiul de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii și Regulamentul serviciului de salubrizare al județului Cluj cu indicatorii de performanță.

În acest sens, documentația de atribuire a fost încărcată pentru 30 zile, în vederea dezbaterii, pe site-ul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Eco-Metropolitan Cluj la adresa: http://www.ecometropolitancluj.ro la secțiunea documente-hotărâri. 

Alte articole

ALTE BENEFICII SOCIALE

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CARDURILOR-LEGITIMAŢIE PENTRU LOCURILE GRATUITE DE PARCARE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP Eliberarea acestor carduri-legitimaţie se face în baza prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi

AJUTOR SOCIAL

Acordarea ajutorului social, familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români, străini sau apatrizi, care au domiciliul sau reşedinţa pe raza Comunei Sandulesti precum şi celor fără