Studiu de oportunitate Managementul Integrat al Deseurilor

A fost publicat  Studiul de oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a gestiunii și Regulamentul serviciului de salubrizare al județului Cluj cu indicatorii de performanță.

În acest sens, documentația de atribuire a fost încărcată pentru 30 zile, în vederea dezbaterii, pe site-ul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Eco-Metropolitan Cluj la adresa: http://www.ecometropolitancluj.ro la secțiunea documente-hotărâri. 

Alte articole