Anunt licitatie vanzare terenuri din domeniul privat al Comunei Sandulesti

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Comuna Săndulești, cu sediul in comuna Săndulești, sat Săndulești, nr. 169, județul Cluj, cod postal 407500, telefon/fax: 0264/280.434, e-mail: primaria.sandulesti@yahoo.com, cod fiscal 5548447. 2. Informații generale privind obiectul procedurii de …

Anunt licitatie vanzare terenuri din domeniul privat al Comunei Sandulesti Read More »