Asistenta sociala

Anunt preluări cereri pentru ajutorul de încălzire și supliment

Începand cu data de 16.10.2023, PRIMĂRIA COMUNEI SĂNDULEȘTI preia documentele în vederea obținerii ajutorului pentru încălzirea locuinței cu gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri și a suplimentului de energie conform prevederilor Legii nr. 226/16.09.2021, privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie. Program preluări cereri pentru ajutorul de încălzire și […]

Anunt preluări cereri pentru ajutorul de încălzire și supliment Read More »

Anunt preluare documente in vederea obtinerii ajutorului pentru incalzirea locuintei

Începand cu data de 17.10.2022, PRIMĂRIA COMUNEI SĂNDULEȘTI preia documentele in vederea obtinerii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale, energie electrica, lemne, carbuni, combustibili petrolieri si a suplimentului de energie conform prevederilor Legii nr.226/16.09.2021, privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie. Program preluări cereri pentru ajutorul de încălzire și supliment

Anunt preluare documente in vederea obtinerii ajutorului pentru incalzirea locuintei Read More »

Acordarea ajutorului pentru încălzire pentru sezonul rece 2021/2022

Primăria comunei Săndulești anunță demararea programului de distribuire și preluare a cererilor pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie. Program preluări cereri pentru ajutorul de încălzire în perioada sezonului rece 2021-2022: LUNI ȘI MIERCURI 08-16                   la sediu Primăriei din Săndulești VINERI  

Acordarea ajutorului pentru încălzire pentru sezonul rece 2021/2022 Read More »

ANUNȚ CU PRIVIRE LA ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL PENTRU ELEVII DEFAVORIZAȚI

Începând cu data 27.08.2020, Primaria Comunei Sandulesti demarează acţiunea de primire a cererilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru

ANUNȚ CU PRIVIRE LA ACORDAREA TICHETELOR SOCIALE PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU SPRIJIN EDUCAȚIONAL PENTRU ELEVII DEFAVORIZAȚI Read More »

ALTE BENEFICII SOCIALE

ACTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA CARDURILOR-LEGITIMAŢIE PENTRU LOCURILE GRATUITE DE PARCARE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP Eliberarea acestor carduri-legitimaţie se face în baza prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 1. Listă documente necesare: cerere  copie

ALTE BENEFICII SOCIALE Read More »

STIMULENT EDUCAȚIONAL – TICHETE SOCIALE GRĂDINIȚĂ

Conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate beneficiază de tichete sociale copiii care sunt înscrişi într-o unitate de învăţământ preşcolar, proveniți din familii al căror venit mediu net lunar nu depășește suma de 284 lei pe membru de familie și care frecventează în mod regulat grădinița.

STIMULENT EDUCAȚIONAL – TICHETE SOCIALE GRĂDINIȚĂ Read More »

AJUTOR SOCIAL

Acordarea ajutorului social, familiilor şi persoanelor singure, cetăţeni români, străini sau apatrizi, care au domiciliul sau reşedinţa pe raza Comunei Sandulesti precum şi celor fără locuinţă aflate în situaţie de nevoie, care trăiesc în adăposturi improvizate. Baza legislativă: Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; H.G.R. nr. 50/19.01.2011 pentru aprobarea

AJUTOR SOCIAL Read More »

CONCEDIUL ȘI INDEMNIZAȚIA LUNARĂ PENTRU CREȘTEREA COPILULUI

Beneficiază de concediu pentru creșterea copilului, precum și de o indemnizație lunară în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului, persoanele care au realizat venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

CONCEDIUL ȘI INDEMNIZAȚIA LUNARĂ PENTRU CREȘTEREA COPILULUI Read More »

ALOCAŢIA DE STAT

Alocația de stat se plătește, prin intermediul Agenției de Plăți și Inspecție Socială a județului Cluj, unuia dintre părinți, tutorelui, curatorului, persoanei căreia i-a fost dat în plasament familial copilul, inclusiv asistentului maternal sau persoanei căreia i-a fost încredințat copilul în vederea adopției, în condițiile legii. Beneficiază de alocația de stat copiii cu vârsta cuprinsă

ALOCAŢIA DE STAT Read More »

ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Pentru sezonul rece 2019-2020, dosarele se pot depune începând cu data 15 octombrie la sediul Primăriei Comunei Săndulești  Beneficiari: familiile și persoanele singure care au un venit lunar de până la 750 lei pe membru de familie și folosesc pentru încălzirea locuinței gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi – cetățeni români, precum și cetățeni

ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI Read More »